logo
 • passion : créer
 • Pasja tworzenia

  Pasja to silna, pozytywna emocja, która nami kieruje. Wspólną pracę w ROM cechuje pasja do tworzenia nowych rzeczy oraz nieustanne dążenie do perfekcji.

  Taka współpraca nadaje unikalny charakter – zarówno poszczególnym pracownikom, jak i całej firmie.

 • PRACA W ROM

  Innowacja i rozwój

  ROM oznacza postęp i innowacje. Zajmujemy się opracowywaniem rozwiązań, które są unikalne w branży mebli tapicerowanych i które podlegają ciągłym udoskonaleniom. Taka filozofia znajduje swoje odzwierciedlenie także w procesie rozwoju naszych pracowników. Nieustannie pracujemy wspólnie nad poszukiwaniem nowych rozwiązań oraz podnoszeniem naszych kwalifikacji. Nauka oraz doskonalenie stanowią przy tym zagadnienia kluczowe.

  Unikalność i indywidualność

  Model naszej działalności biznesowej polega na produkcji mebli tapicerowanych jakości PREMIUM o bardzo indywidualnym charakterze. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy mogą się optymalnie nawzajem uzupełniać za sprawą swoich indywidualnych talentów i umiejętności, jeśli tylko zapewnione im zostaną warunki pracy na bazie swobody tworzenia. Jakość wymaga stabilnej podstawy, jakość klasy PREMIUM wymaga jednak osobistego zaangażowania. Na tym założeniu bazuje nasz system motywowania pracowników.

  Partnerstwo i ukierunkowanie na klienta

  Siłą sprawczą naszego działania jest sukces. I nie chodzi tutaj jedynie o sukces finansowy, lecz także o czerpanie wspólnej radości z osiągnięć. Współpracujemy blisko z naszymi klientami, aby wspólnie z nimi osiągnąć sukces. Zapewniamy optymalne wsparcie w zakresie sprzedaży naszych produktów. Nasze ukierunkowanie na klienta oraz informacja zwrotna od naszych partnerów stanowią dla nas istotny impuls do działania. … nie inaczej kształtujemy też współpracę wewnątrz firmy.

 • Zaangażowanie wykraczające poza zwykłe ramy

  Produkujemy meble tapicerowane o bardzo indywidualnym charakterze w czterech zakładach rozsianych po całym świecie. Poszczególne oddziały nie konkurują przy tym ze sobą lecz muszą perfekcyjnie ze sobą współpracować, aby ostatecznie dostarczyć klientom jedyny w swoim rodzaju produkt. Pracownicy naszych firm ściśle ze sobą kooperują dzięki nowoczesnym rozwiązaniom IT oraz stałym bezpośrednim kontaktom. Nieustanna wymiana myśli na zasadzie partnerstwa stanowi istotny czynnik decydujący o odniesieniu sukcesu.

  Miarą wszystkiego jest człowiek

  Kreatywność, profesjonalizm i ludzkie podejście stanowią podstawowe założenia naszej filozofii działania. Stawiamy przy tym na płaskie struktury hierarchiczne oraz zespoły interdyscyplinarne. Kanały komunikacji są krótkie i efektywne. Decyzje podejmujemy szybko. Dążenie do harmonijnej równowagi i entuzjazm, a także wspólne cele z innymi współpracownikami, stanowią dla nas na nowo wyzwanie każdego dnia. Nasza wyjątkowa filozofia pracy wyznacza w tej kwestii jednoznaczne priorytety.